Hydrauliekslangen hebben niet het eeuwige leven.
Dat geldt voor alle machineonderdelen en dus ook voor de hydraulische componenten. Hoe lang uw slangassemblage meegaat, hangt af van de bedrijfsomstandigheden.

Hoe en waar gebruikt u de hydraulische installatie. Dat is bepalend voor de levensduur van de hydrauliekslangen en assemblages. Zijn er kleine of grote drukpulsaties? En hoe zijn de externe omstandigheden? Een droge, schone omgeving vergt minder van uw hydraulisch systeem dan een vuile agressieve omgeving met bijvoorbeeld zout water, UV en ozon. Ook cruciaal voor de levensduur is of de slangassemblage op de juiste wijze is gemonteerd. Wij verstrekken u heldere informatie over de inspectie, het onderhoud en de vervangingstermijn van de slangen en leidingen van uw hydraulische installatie. Als vuistregel geldt het volgende.

Bij mobiele systemen is om de 400 tot 600 bedrijfsuren of eens per drie maanden inspectie nodig. Een stationair systeem moet u elke drie maanden inspecteren. Een helder registratiesysteem van inspecties, maar ook van onderhoud en reparatie is noodzakelijk.

Wat wordt geïnspecteerd?
Bij een visuele inspectie wordt gecheckt op lekkages, beschadigingen, loszittende onderdelen, schuren van hydrauliekslangen en trillingen. Kleine onvolkomenheden worden meteen hersteld. Beschadiging betekent in de regel: vervanging van de slangassemblage.
Bij de inspectie worden uiteraard de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen en normen gehanteerd. Let op: voel tijdens een inspectie als u een lekkage vermoedt, nooit met de handen (ook niet met veiligheidshandschoenen). Verwondingen bij hoge druk kunnen zeer ernstig zijn.

Stel uw vraag

Heeft u vragen of opmerkingen over uw Hydrauliek, vraag het aan Powerflex-fhp

[contact-form-7 404 "Not Found"]