Bij het werken met hydrauliek kunt u ernstige verwondingen oplopen. Neem een hydrauliek-injectie zeer serieus. Zoek altijd onmiddellijk een specialistisch academisch ziekenhuis op, waar de olie chirurgisch kan worden verwijderd.

Wat kan er misgaan? De meest voorkomende verwonding is een zogeheten pinhole-lekkage. Een kleine lekkage in een hydrauliekslang, die een giftige vloeistof (meestal olie) met een snelheid van 200 meter/seconde in de huid perst. Dat is dezelfde snelheid als waarmee een kogel wordt afgeschoten. Zo’n pinhole-lekkage kan door beschermende kleding en dus ook handschoenen heendringen. Het gebeurt alleen als u vlak bij de locatie staat, bij maximaal 10 cm afstand tussen de lekkage en de huid.
Zo’n aanval op het lichaam kan het lichaamsweefsel beschadigen. Onderschat dit niet, de vloeistof dringt diep door en kan in het ergste geval amputatie van een hand of arm betekenen.

Voorkomen
Enkele tips:

  • Controleer vermoedelijke lekkages nooit met uw hand, maar plaats een stukje karton ter hoogte van de lekkage.
  • Draag altijd beschermende kleding zoals handschoenen, maar ook een veiligheidsbril.
  • Maak een slangkoppeling of een adapter nooit los om te controleren of er druk op het systeem staat.
  • Maak het systeem eerst drukloos als u gaat zoeken naar lekkages, controleer dit met een manometer en vergrendel het systeem zodat het niet per abuis aangezet kan worden.

Cursus
PowerFlex organiseert regelmatig een cursus Veilig werken met hydrauliekslangen en –componenten voor klanten. De cursus is bedoeld voor binnen- en buitendienstmedewerkers, monteurs en klantmedewerkers. Het is belangrijk dat uw medewerkers alert zijn op de risico’s en dat bedrijfshulpverleners en EHBO’ers weten wat zij moeten doen als het mis gaat.
Zie ook Veiligheid op de werkplek.

Stel uw vraag

Heeft u vragen of opmerkingen over uw Hydrauliek, vraag het aan Powerflex-fhp

[contact-form-7 404 "Not Found"]