Bij de keuring van hydrauliekslangen is het vaak niet duidelijk welke regels in de praktijk van toepassing zijn en hoe u hieraan moet voldoen. Zo kan het onduidelijk zijn of het nu wel of niet verplicht is dat slangen moeten worden herkeurd. Het antwoord is eenvoudig: de periodieke keuring van hydrauliekslangen is verplicht. PowerFlex beschikt over een team van deskundigen dat u graag helpt bij het veilig houden van slangen.


Hydrauliek slangen in gebruik
Nieuwe slangassemblages zijn vaak voorzien van een druktestrapport of certificaat. Het certificaat is het bewijs dat de geleverde hydrauliek slang veilig is en de wettelijk vereiste testdruk heeft weerstaan. Na het inzetten wordt de slang blootgesteld aan allerlei invloeden, zoals fluctuerende werkdrukken, omgevings- en gebruikstemperaturen en reinigingsprocedures. Deze externe factoren hebben een negatieve invloed op de mechanische eigenschappen van de slang, waardoor de slang of de connectie met de koppelingen verzwakt. Het gevolg is dat de slang mogelijk minder veilig wordt voor gebruik. De eigenaar of gebruiker van de slang is verantwoordelijk, dus is het van belang om zeker te weten of de slang nog zonder risico kan worden gebruikt.


Wet- en regelgeving rond hydrauliek slangen
Sinds 2015 vallen alle hydrauliek slangen onder de Praktijk Richtlijn Druk Apparatuur. Deze richtlijn stelt dat de gebruiker is belast met een zorgplicht.

Een algemene, tot de gebruiker gerichte, verplichting (primaire verantwoordelijkheid) tot het betrachten van zorg voor de technische integriteit van arbeidsmiddelen, waaronder vaste (stationaire) drukapparatuur ten behoeve van veiligheid, gezondheids- en milieubescherming.

Daarnaast is in de Nederlandse Praktijk Richtlijn 5527 (NPR 5527) vastgelegd hoe u kunt laten zien dat aan deze verplichting is voldaan. Het is gespecificeerd waarom, hoe, op welke druk en hoe vaak verschillende typen slangen moeten worden herkeurd.
Nog even voor de duidelijkheid: de NPR 5527 is van toepassing op alle hydrauliek slangen.


Wat betekent dit in de praktijk
U moet kunnen aantonen dat de slangen veilig zijn voor gebruik. De NPR 5527 geeft hierbij expliciet aan dat er een jaarlijkse keuring moet plaatsvinden. Het is mogelijk van deze interval af te wijken als dit kan worden aangetoond met een risicoanalyse. Het keuren is uitgesplitst in twee benaderingen. Eén daarvan is het keuren dat (als het goed is) constant en in elke situatie standaard al is gebeurd. Als een slang scheuren, deuken of ernstige uitdroging vertoont, dan wordt deze vervangen.

Daarnaast volgt de herkeuring door een deskundige. Deze bestaat uit twee delen. Eerst de visuele keuring en een hydrostatische druktest. Tijdens de eigen visuele inspectie zoals beschreven in de NPR 5527 richtlijn zijn alle aandachtspunten terug te vinden. Controleer dus onder andere op lekkages, beschadigingen, de inbouwwijze en afvoer van statische elektriciteit, enzovoort. Vervang of indien mogelijk repareer de hydrauliek slang bij twijfel.


Laat een deskundige test uitvoeren
De zelf uitgevoerde inspectie geeft een beperkt beeld van de conditie van een hydrauliek slang. Het is namelijk niet mogelijk om in de slang te kijken of te bepalen of de slang nog aan de minimale testdruk voldoet. Om hierover uitsluitsel te geven, kan een deskundige de slangen herkeuren. Deze deskundige controleert op vastgestelde testdrukken, meestal 1.5 tot 2 maal de werkdruk. Hij of zij checkt ook op lengteverandering, blazen, kronkelen en torderen.
Na de test wordt een certificaat opgesteld met de testresultaten. Ook wordt bij een eventuele afkeuring de reden hiervan gemeld. Het certificaat dient als bewijs dat u met deze onafhankelijke test heeft voldaan aan uw zorgplicht.
Dit alles is helaas een momentopname, hoewel het indicatief wel de staat en verwachte levensduur van de hydrauliek slang aangeeft. Het voordeel van tijdige signalering is minder uitval of bedrijfsstilstand, verhoging van de veiligheid en vermindering van gezondheid- en milieurisico’s.


Hulp bij herkeuren van uw hydrauliek slang?
PowerFlex beschikt over een team van deskundigen en partners en wij helpen u graag in het woud van regels te voldoen aan uw zorgplicht. Wij hebben een hose-managementsysteem en denken graag met u mee om een werkbare situatie te creëren.
Zijn er vragen, neem dan contact met ons op via telefoon (0294) 450200 of via e-mail op Neem contact op met Powerflex-fhp.


Check 1. Keuring
Wanneer is de hydrauliek slang voor het laatst gekeurd? De ISO 6134 en NPR 5527 (Nederlandse Praktijk Richtlijn voor controle, inspectie en keuring van industriële slangassemblage in de gebruiksfase) adviseren onder andere dat stoomslangen ieder jaar moeten worden getest op 90 bar (mits stoomkoppelingen volgens ISO 14423 worden toegepast). Is het alweer een jaar geleden? Laat uw hydrauliek slang dan testen.


Check 2. Uitwendige beschadiging van de hydrauliek slang
Controleer de hydrauliek slang fysiek op uitwendige beschadigingen. Zoek naar scheuren, barsten, knikken en andere kenmerken van slijtage. Hierdoor kunnen de inlagen van de slang namelijk ook beschadigd zijn waardoor de slang aanzienlijk minder sterk kan zijn en kan barsten tijdens gebruik. Het gevolg is een zeer gevaarlijke situatie. Ons advies: neem een beschadigde slang direct uit gebruik of laat deze nogmaals controleren door een specialist voordat hij weer wordt gebruikt.


Check 3. Afdichtvlakken
Belangrijk is ook de fysieke controle van nog niet ingebouwde hydrauliek slangen op de afdichtvlakken van koppelingen. Let hierbij goed op: zijn de afdichtvlakken vrij van roest en zijn de afdichtingsringen niet beschadigd? Vervang deze in geval van twijfel altijd.


Check 4. Klemmen
Controleer bij slangen met klemschalen en klemplaten of deze in orde zijn. Check of ze evenwijdig aan de slang lopen en of alle bouten aanwezig en goed geborgd zijn. Controleer bij stalen klemplaten op roest en vervang klemplaten als blijkt dat zij onvoldoende geborgd zijn of roestschade vertonen.


Check 5. Inbouw
Controleer of op de juiste wijze is ingebouwd. Let vooral op de natuurlijke loop van de slang en op de loop achter de koppelingen. Zorg dat de slang vrij van spanning is ingebouwd.


Check 6. Bedrijfsdruk
Controleer uiteindelijk, na alle voorgaande punten, de koppelingen en de verbinding van de slang onder bedrijfsdruk. Wees hierbij extra voorzichtig. Voer de druk langzaam en trapsgewijs op. Als u geen lekkage vindt, is de slang weer klaar voor gebruik.
Vindt u wel een lekkage, bouw dan de druk rustig op. Inspecteer waar de lekkage zit en probeer deze te verhelpen.


Uw hydrauliek slang laten keuren
Leg uw controle op basis van deze checklist vast. Dit stelt u in staat op verzoek aan te tonen dat u zich houdt aan de jaarlijkse controle. Loopt u bij het doorlopen van bovenstaande checklist tegen gebreken aan, neem dan het zekere voor het onzekere en neem de slang direct uit bedrijf. Natuurlijk blijft het een probleem dat de binnenzijde van een slang zich niet zo eenvoudig laat controleren. Voor een controle op slecht zichtbare punten kunt u de deskundige hulp van PowerFlex inschakelen.

Stel uw vraag

Heeft u vragen of opmerkingen over uw Hydrauliek, vraag het aan Powerflex-fhp

[contact-form-7 404 "Not Found"]