Ultra Clean: Reiniging van slangen en leidingen in hydraulische installaties

Vervuiling
De gevolgen van grootscheeps industrieel onderzoek gesubsidieerd door het departement van Handel en Industrie in het Verenigd Koninkrijk heeft aangetoond dat 70 tot 80 procent van de fouten die in hydraulische systemen optreden worden veroorzaakt door vervuiling van olie. Daardoor kunnen zelfs de best ontworpen hydrauliek systemen uitvallen. De meeste component- en systeemstoringen zijn terug te voeren op vaste vuildeeltjes die in grootte uiteenlopen van 5 tot20 µm.

Reinigen van slangen en leidingen in hydraulische installaties
Vuil in leidingen en slangen van hydraulische installaties moet als het even kan worden vermeden. Dat is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan: vaak worden hydraulische installaties juist ingezet onder zware omstandigheden, bijvoorbeeld graafmachines en kranen, machines voor bewerking van metaal en kunststoffen, scheepvaart- en offshore-installaties. Vooral kleine vuildeeltjes kunnen voor overlast zorgen: de installatie functioneert verre van optimaal of geeft zelfs helemaal de geest. Een nieuw systeem voor reinigen van leidingen in hydraulische installaties en machines reduceert het aantal storingen en defecten met 80 procent. Met een betrekkelijk geringe investering in reinigingsapparatuur kan de stilstandtijd sterk worden gereduceerd.

Vuil en andere deeltjes zijn de schrik van gebruikers van hydraulische systemen. Een ware strijd is aangegaan om vervuiling met technologische middelen zoals filters te bestrijden. Fabrikanten van hydrauliekinstallaties en -componenten geven normen op voor de reinheid waaraan de toegepaste olie moet voldoen en wijzen garantieclaims na een storing of defect af wanneer de olie daaraan niet voldoet. Uit onderzoek is overduidelijk naar voren gekomen dat zuivere olie en een schoon hydraulisch systeem de sleutels zijn voor een langere levensduur en minder stilstandtijd. Maar wat gebeurt er met de schone olie wanneer deze zich beweegt door de nieuw geïnstalleerde leidingen en slangen? Deeltjes en vervuiling die zijn achtergelaten door alle bewerkingsprocessen voor de fabricage van de slangen, buizen en pijpen, vormen dan een serieus probleem en moeten worden verwijderd.

Stel uw vraag

Heeft u vragen of opmerkingen over uw Hydrauliek, vraag het aan Powerflex-fhp

[contact-form-7 404 "Not Found"]